Ett starkare civilsamhälle

Exempel på uppdrag


Den röda tråden i alla våra uppdrag är att de handlar om att leda och facilitera - i rollen som tillfällig chef eller som processledare. Gemensamt för alla våra uppdragsgivare är att de drivs av ett engagemang och en vilja att göra världen bättre. Vår samlade erfarenhet sträcker sig från medlemsorganisationer, stiftelser och påverkansorganisationer till studieförbund, idrott, och insamlingsverksamhet. Vi har erfarenhet från hela civilsamhället. Här nedanför hittar du exempel på uppdrag som våra erfarna konsulter har genomfört.

Kontakta oss om du är nyfiken på att höra mer om uppdrag vi har genomfört.


Interim IT-chef

Utmaningen: En organisation med stort behov av att genomföra en digital transformation av den nationella verksamheten för att kunna arbeta snabbare och smartare både internt och gentemot medlemmar. Utmaningen innebar bland annat att utveckla sättet som den nationella, regionala och lokala nivån i organisationen kommunicerade på digitalt.

Tjänst: Vår konsult verkade som interim IT-chef under ca 1 år och genomförde flera framgångsrika förändringar inom IT-området.
<Kvinna med månade naglar håller en mobil framför en dator

Interim Utvecklingschef

Utmaningen: Förbundets utvecklingschef var sjukskriven på oviss tid. Utvecklingsteamet stod utan chef i en tid då det fanns stort behov av att förändra arbetssätt och prioritera bland arbetsuppgifter. 

Tjänst: Som tillförordnad utvecklingschef under 6 månader genomförde vår konsult förändringar inom personalgruppen, omfördelade arbetsuppgifter samt bidrog till att öka medarbetarengagemanget.
5 män sitter runt ett avlångt bord.

tf Generalsekreterare

Utmaningen: Organisationens generalsekreterare var föräldraledig. Under denna period skulle en stor organisationsförändring genomföras.

Tjänst: Vår konsult verkade som tf generalsekreterare med fokus att upprätthålla ordinarie verksamhet samtidigt som större politiska beslut och organisationsförändringar skedde i verksamheten.  3 personer sitter runt ett runt bord och tittar på en utskrift. Av männen ser man endast händer och armar.

Interim Ekonomichef

Utmaningen: Förbundets ekonomichef valde att gå vidare. Samtidigt fanns ett stort behov av att skapa en tydligare struktur och standardisera arbetssätt inom förbundet på nationell och regional nivå.

Tjänst: Vår konsult verkade som ekonomichef under 8 månader, upprätthöll verksamheten samt genomförde förbättrings- och effektiviseringsarbete
Mynt liggande på ett underlag av lila skinn.

Styrelseutbildning

Utmaningen: En styrelse hade mycket ojämn kunskapsnivå om och erfarenhet av styrelsearbete inom gruppen. Det saknades också rutiner för styrelsearbete.

Tjänst: Vår konsult genomförde ett utbildningsprogram för organisationens styrelse för att skapa likvärdig kunskapsnivå. I uppdraget ingick även coachning av styrelseordförande kring att förbättra arbetssätt och rutiner med fokus på att bli mer strategiska.
Flera personer sittande på rad under en utbildning. Kropprna syns men inte huvud.

Dataskyddsombud (DSO/DPO)

Utmaningen: Införandet av GDPR skapade en hög arbetsbelastning i organisationen. Kunskapen om vad det nya regelverket innebar var låg.

Tjänst: Vår konsult verkade som Dataskyddsombud med uppdraget att säkerställa att organisationen följde reglerna kring GDPR.
En person var händer vilar på ett tangentbordet på en bärbar dator.

Processledning av kulturförändring

Utmaningen: Ett förbund som vuxit kraftigt hade utmaningen att organisationskulturen inte utvecklats i samma takt. Alla nya medlemmar uppfattade inte att de var inkluderade eller hade möjlighet att påverka. 

Tjänst: Vår konsult jobbade tätt tillsammans med ordförande i verksamheten med att ta fram en plan för att utveckla organisationskulturen. Arbetet innehöll bland annat workshops med styrelsen för att identifiera målbild, utveckla nya beteenden samt skapa former för hur förändringen skulle mätas och följas upp.
Många personer som har handuppräckning i en stor lokal.

Processledning av förändrad internkommunikation

Utmaningen: Verksamheten hade ett lågt medarbetarengagemang där grundorsaken verkade handla om brister i internkommunikationen.

Tjänst: Vår konsult kartlade nuläget och tog fram en konkret handlingsplan kring hur internkommunikationen kunde utvecklas i verksamheten.
Tre kvinnor som sitter och jobbar med sina datorer runt ett rektangulärt bord.

Stärka värnar om din rätt till säker behandling av dina personuppgifter och vi gör vårt bästa för att behandla dem korrekt. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du på https://www.starka.eu/Integritetspolicy/